+84 (24) 3267-3486

info@legalserco.com

 Những kinh nghiệm sâu rộng và năng lực  của chúng tôi bao gồm nhiều thành tựu được ghi nhận trong việc cung cấp các dịch vụ, ý kiến tư vấn pháp lý đúng đắn, có tính thực tiễn và tính định hướng thương mại cao hay việc đại diện cho khách hàng của chúng tôi và làm việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền trung ương và địa phương, các bên có quyền và lợi ích liên quan trong phạm vi lãnh thổ và tài phán, cùng với các hiểu biết, phân tích và giải thích pháp lý sâu sắc. Đội ngũ nhân sự của chúng tôi sở hữu những thành tựu sự nghiệp thực sự đặc biệt  trong việc hành nghề với tư cách luật sư nội bộ doanh nghiệp và thực tiễn quản lý các bộ phận, phòng ban pháp lý nội bộ trong các doanh nghiệp  đa quốc gia và các tập đoàn trong nước hay của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Khách hàng của chúng tôi bao gồm các tập đoàn quốc tế và các doanh nghiệp nhà nước qui mô lớn... 

 

 

Tin tức và Thông cáo báo chí

 
0.02863 sec| 1648.492 kb