+84 (24) 3267-3486

info@legalserco.com

Dịch vụ Pháp lý Doanh nghiệp

DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

Các Dịch vụ Pháp lý Doanh nghiệp là nhóm dịch vụ được đánh giá cao bởi khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi tự hào với kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự và các kết quả dịch vụ được ghi nhận cho các công việc thuộc phạm vi dịch vụ pháp lý doanh nghiệp.

Tại Legalseco Vietnam LLC, dịch vụ pháp lý doanh nghiệp của chúng tôi chủ yếu tập trung vào các chuyên môn sau:

  • Thư ký doanh nghiệp
  • Nghiên cứu doanh nghiệp và đối tác 
  • Khảo sát và báo cáo kinh doanh
  • Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên
  • Thành lập và chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp
  • Các thủ tục cấp phép, cập nhật và điều chỉnh.
  • Tư vấn cấu trúc, tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Tư vấn quản trị doanh nghiệp
  • Giải thể doanh nghiệp
 
0.03734 sec| 1411.766 kb