+84 (24) 3267-3486

info@legalserco.com

Giải quyết Tranh chấp và Tố tụng

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ TỐ TỤNG

Trong khi giải quyết các vụ việc, tranh chấp thương mại và tố tụng, chúng tôi xem xét một cách toàn diện và bảo đảm các mục tiêu kinh doanh, thương mại của khách hàng. Chúng tôi cũng cẩn trọng khảo sát các rủi ro về pháp lý, thương mại và về thương hiệu, uy tín, hình ảnh doanh nghiệp. Chúng tôi xác định rõ những quan điểm pháp lý của các bên, đưa ra các cách kế hoạch hành động tối ưu hoặc các cách tiếp cận để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án 
  • Tố tụng
  • Đại diện theo ủy quyền 
  • Chuẩn bị hồ sơ pháp lý
  • Phân tích, thu thập và khảo sát 
  • Hỗ trợ đàm phán, thương thảo
  • Hòa giải
  • Chiến lược và kế hoạch giải quyết tranh chấp

Chúng tôi cũng hợp tác, liên kết với các hãng luật và các luật sư, chuyên gia trong khu vực và quốc tế nhằm sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết các tranh chấp thương mại và tố tụng có yếu tố nước ngoài tại các cơ quan tài phán quốc tế có thẩm quyền ngoài lãnh thổ Việt Nam.

 
0.02925 sec| 1413.711 kb