+84 (24) 3267-3486

info@legalserco.com

KHUYẾN CÁO

Các tài liệu trong trang web này chỉ nhằm mục đích thông tin và không có ý định cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý và người xem cũng không nên xem các tài liệu đó là ý kiến tư vấn pháp lý. Việc ghé thăm trang web này của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào hay việc gửi các yêu cầu tới hãng luật hay các luật sư của chúng tôi không được cho là có chủ đích hay có hàm ý để hình thành quan hệ luật sư-khách hàng, trừ khi các liên hệ và yêu cầu đó dẫn đến việc công ty luật chúng tôi được giao việc theo một thỏa thuận rõ ràng với khách hàng. Khách ghé thăm trang nhà được khuyến khích tìm kiếm sự tư vấn có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề có hậu quả pháp lý .

Những tài liệu trên trang web này có thể không phản ánh hết các phát triển của khung pháp luật hiện tại, các phán quyết, các sự giải quyết và càng không nên được coi là một dấu hiệu cho thấy các kết quả trong tương lai.

Một số liên kết trong trang web Legalserco Vietnam LLC có thể dẫn đến các trang web khác. Trang web Legalserco Vietnam LLC không kết hợp hay viện dẫn bất kỳ tài liệu nào xuất hiện trong các trang web liên kết, và Legalserco Vietnam LLC không nhất thiết phải tài trợ, ủng hộ hoặc phê duyệt các tài liệu liên kết đó.

 
0.06541 sec| 1494.711 kb