+84 (24) 3267-3486

info@legalserco.com

Tư vấn Pháp lý Chung Về Doanh nghiệp

TƯ VẤN PHÁP LÝ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

Dịch vụ Tư vấn Pháp lý Chung Về Doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm: Rà soát pháp lý; kiểm tra tuân thủ pháp lý; tư vấn pháp lý và cung cấp các giải pháp pháp lý có tính thực tiễn cao; đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp; tư vấn tuân thủ pháp lý; các vấn đề về hợp đồng và các vấn đề pháp lý trong hoạt động, quản lý, vận hành trong quá trình kinh doanh và phát sinh từ công việc kinh doanh của khách hàng.

Chúng tôi tập trung trước hết vào các chuyên môn sau:

  • Tư vấn tuân thủ các quy định pháp luật dựa trên cơ sở ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.
  • Tư vấn cho các công ty đã và chưa niêm yết tuân thủ quy định pháp luật.
  • Các vấn đề về hợp đồng
  • Tư vấn pháp lý về thuế áp dụng cho việc thành lập và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế hải quan, các loại thuế liên quan khác và lợi ích có thể được sử dụng từ hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn bởi ưu đãi thuế, chuyển lỗ.
  • Tư vấn các vấn đề lao động trong hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm các tổ chức công đoàn, chi phí lương, đóng bảo hiểm y tế và xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
  • Tư vấn các vấn đề quy định pháp luật khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp ở Việt Nam, như kế toán và kiểm toán, quản lý ngoại hối, chuyển lợi nhuận, hệ thống báo cáo, bảo vệ dữ liệu và chuyển dữ liệu ra nước ngoài, cùng các yêu cầu cần tuân thủ khác theo pháp luật và quy định hiện hành của Việt Nam.
  • Các vấn đề kiểm soát rủi ro chung.
  • Tư vấn các hành động cần thiết để loại trừ hoặc giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của các vấn đề trên và giúp doanh nghiệp đạt được nhiều lợi ích nhất.
 
0.03159 sec| 1426.109 kb