+84 (24) 3267-3486

info@legalserco.com

Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài Tại Việt Nam

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Chúng tôi hiểu rằng đầu tư vào một thị trường mới nổi như Việt Nam là một giao dịch kinh doanh quốc tế và là sự dịch chuyển vốn, các nguồn lực để đạt được các kế hoạch kinh doanh hay các chiến lược thương mại nhắm tới mục tiêu và lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư quốc tế, những cơ hội giao dịch, dịch chuyển và kinh doanh đó luôn đi kèm với những khó khăn và rủi ro pháp lý tiềm ẩn, các vấn đề này luôn đi kèm với bất kỳ dự án nào trên thế giới và đặc biệt, trong một môi trường pháp lý và thị trường đầy thử thách ở Việt Nam. Các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp của chúng tôi hướng tới quản lý và giảm thiểu các rủi ro pháp lý đó đồng thời hỗ trợ quá trình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam để nhà đầu tư đạt được các mục tiêu thương mại một cách hợp pháp và tiếp cận với những tư vấn pháp lý an toàn và các giải pháp mang tính thực tiễn cao.

Chúng tôi tiếp cận các dự án theo góc nhìn đầu tư quốc tế và thực hiện cung cấp những ý kiến tư vấn, giải pháp pháp lý sáng tạo trên cơ sở thấu hiều môi trường kinh doanh, pháp lý tại địa phương và lãnh thổ:

 • Phân tích và báo cáo về quy định pháp luật để gia nhập thị trường
 • Thẩm định pháp lý
 • Nhà cung cấp dịch vụ pháp lý phát triển dự án
 • Đại diện nhà đầu tư trước các cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan
 • Tư vấn trước cấp phép (Chấp thuận về nguyên tắc của chính phủ; địa điểm đầu tư; liên hệ các bên liên quan; nghiên cứu dự án; hỗ trợ đàm phán hợp đồng; trình tự đầu tư và các ưu đãi…)
 • Giấy phép & thủ tục thành lập
 • Tư vấn pháp lý sau cấp phép
 • Tư vấn thực thi & tuân thủ pháp lý (Chính sách chung, đất đai, xây dựng, lao động, thuế, hải quan, kiểm soát ngoại hối, cạnh tranh, xây dựng chống độc quyền, nhân lực và các vấn đề pháp lý và tài chính liên quan…)
 • Tái cơ cấu
 • Mua bán & sáp nhập
 • Giải thể và chấm dứt
 • Giải quyết tranh chấp đầu tư
 
0.03238 sec| 1427.883 kb