+84 (24) 3267-3486

info@legalserco.com

Chứng khoán và Thị trường vốn

Chứng khoán và Thị trường vốn

Với Thị trường Chứng khoán và Vốn, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

  • Tư vấn các quy định pháp luật
  • Các vấn đề pháp lý công ty đại chúng và các công ty niêm yết;
  • Các quỹ đầu tư trong nước, bao gồm dạng mở và dạng đóng, các quỹ đầu tư bất động sản hoặc chứng khoán;
  • Cổ phần tư, các khoản vay chuyển đổi và các hoạt động đầu tư tài chính khác;
  • Phát hành cổ phiếu, chào bán/chào bán lần đầu, chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng và niêm yết.
 
0.02911 sec| 1421.328 kb