+84 (24) 3267-3486

info@legalserco.com

Bất động sản

Bất động sản

Kinh doanh bất động sản là một trong những lĩnh vực thu hút và đầy thử thách đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không chỉ bởi tính phức tạp của khung pháp lý và các quy định khác nhau, hay việc giải phóng mặt bằng hoặc trình tự, thủ tục hành chính, mà còn vì những khó khăn trong việc thực thi hay giải thích những văn bản pháp lý dưới luật liên quan.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý dưới đây cho các nhà đầu tư và phát triển bất động sản và các bên có liên quan:

  • Thẩm định pháp lý
  • Hồ sơ dự án
  • Chấp thuận và phê chuẩn
  • Hợp đồng (cho thuê, chuyển nhượng, mua bán, thế chấp, hợp tác kinh doanh, bán và xúc tiến…)
  • Mua lại và chuyển nhượng 
  • Đàm phán và thương thảo 
  • Tài chính cho dự án
 
0.03008 sec| 1422.313 kb