+84 (24) 3267-3486

info@legalserco.com

Viễn thông

Viễn thông

VIỄN THÔNG 

Các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực viễn thông của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn khung pháp lý về viễn thông
  • Giấy phép và chấp thuận
  • Hợp đồng thương mại
  • Hồ sơ thầu
  • Mua sắm
 

 

 
0.02765 sec| 1419.836 kb