+84 (24) 3267-3486

info@legalserco.com

Tư vấn Quản trị Khủng hoảng

TƯ VẤN QUẢN TRỊ KHỦNG HOẢNG

Từ quan điểm kinh doanh và đầu tư, rủi ro và khủng hoảng là các mặt trái của công việc kinh doanh tại bất kỳ thị trường nào. Khủng hoảng thường được định nghĩa như một sự kiện mà theo đó được dự đoán dẫn đến tình trạng bất ổn định và phức tạp, khó khăn và làm trở ngại, ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức, cộng đồng hoặc doanh nghiệp, dự án đầu tư.

Tuy nhiên, từ góc độ pháp lý và với cơ sở chuyên môn nghề nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau để hỗ trợ khách hàng quản trị khủng hoảng một cách hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, cho dù nó là khủng hoảng thuộc bất kỳ loại hình nào, ví dụ như: chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, lừa đảo, đe dọa, tấn công bằng chiến dịch truyền thông, đơn phương chấm dứt hợp đồng quan trọng hay bất cứ đe dọa nào tới sự hoạt động bình thường, thương hiệu, uy tín, các quyền và lợi ích hợp pháp hoặc công việc kinh doanh của doanh nghiệp v.v:

  • Rà soát, phân tích tình huống và hồ sơ
  • Chiến lược và kế hoạch hành động
  • Thực hiện kế hoạch
  • Thông tin và điều tra
  • Tư vấn pháp lý trong truyền thông
  • Hỗ trợ và trợ giúp thẩm tra nội bộ
  • Cung cấp ý kiến tư vấn và quan điểm pháp lý
  • Liên hệ với các cơ quan hữu quan
  • Hòa giải và các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng
 
0.03397 sec| 1424.617 kb