+84 (24) 3267-3486

info@legalserco.com

Tài chính và Ngân hàng

Tài chính và Ngân hàng

Trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng, chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

  • Tư vấn các quy định pháp luật
  • Tư vấn tuân thủ pháp luật
  • Hợp đồng tín dụng
  • Thế chấp
  • Tư vấn tài chính (Tài sản, mua lại)
  • Giấy phép và chấp thuận
 
0.03443 sec| 1420.266 kb