+84 (24) 3267-3486

info@legalserco.com

Rủi ro, Quy chế và Quản trị

RỦI RO, QUY CHẾ VÀ QUẢN TRỊ

Chúng tôi phân tích và dự liệu những rủi ro pháp lý quý khách có thể gặp phải khi tiến hành các hoạt động kinh doanh tại một thị trường mới nổi như ở Việt Nam và chúng tôi đưa ra các dịch vụ pháp lý được thiết kế riêng phù hợp nhằm bảo đảm cho sự thành công lâu dài trong kinh doanh của khách hàng.

  • Nghiên cứu và khảo sát hoạt động
  • Tư vấn tuân thủ các quy định về tài chính và chứng khoán
  • Tư vấn các rủi ro pháp lý và thách thức trong quản trị
  • Chống độc quyền và chống bán phá giá
  • Bảo mật dữ liệu và công nghệ
 
0.03722 sec| 1420.18 kb