+84 (24) 3267-3486

info@legalserco.com

Mua bán và Sáp nhập

MUA BÁN & SÁP NHẬP

Khi bắt đầu việc cung cấp dịch vụ, chúng tôi làm việc với khách hàng của mình để hiểu rõ được mục đích kinh doanh và thương mại của họ cũng như của các đối tác kinh doanh trong nước và quốc tế trước khi tiến hành tiếp theo việc xem xét các giao dịch dưới góc độ pháp lý và cung cấp các giải pháp pháp lý. Điều này đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng đạt được các mục tiêu kinh doanh và thương mại của họ một cách hợp pháp và hiệu quả.

Các dịch vụ của chúng tôi gồm:

  • Mua bán & Sáp nhập (Niêm yết)
  • Mua bán & Sáp nhập (Chưa niêm yết)
  • Liên doanh
  • Tư vấn pháp lý
  • Tư vấn tuân thủ pháp luật
  • Thẩm định, rà soát pháp lý
  • Đàm phán
  • Tư vấn, chuẩn bị, rà soát hồ sơ, các văn kiện pháp lý trong mua bán & sáp nhập
  • Các giấy phép, phê chuẩn, chấp thuận
 
0.03151 sec| 1421.711 kb