+84 (24) 3267-3486

info@legalserco.com

Kiểm toán và Báo cáo Tài chính

Kiểm toán và Báo cáo Tài chính

Với Kiểm toán và Báo cáo Tài chính, chúng tôi phục vụ các dịch vụ sau cho các công ty kiểm toán độc lập và khách hàng của họ:

  • Quy định về kế toán và kiểm toán
  • Rà soát giao kết kiểm toán
  • Ý kiến pháp lý
  • Tư vấn tuân thủ luật pháp
  • Tư vấn pháp lý sau kiểm toán
 
0.02228 sec| 1420.391 kb