+84 (24) 3267-3486

info@legalserco.com

Cơ sở Hạ tầng và Năng lượng

Cơ sở Hạ tầng và Năng lượng

Các dịch vụ pháp lý của chúng tôi nhằm hướng tới các dự án thương mại liên quan đến cơ sở hạ tầng và các dự án năng lượng:

  • Tư vấn về khung pháp lý
  • Giấy phép và chấp thuận
  • Các hợp đồng thương mại
  • Hồ sơ đấu thầu 
  • Mua sắm
 
0.04568 sec| 1420.063 kb